Yên Bái: Huyền tích những cây chè cổ thụ trên đỉnh Suối Giàng

[sự giải trí] thời gian:2023-11-21 19:05:06 nguồn:code game nổ hũ tác giả:Thời gian rảnh rỗi Nhấp chuột:104hạng hai
Cho đến nay,ênBáiHuyềntíchnhữngcâychècổthụtrênđỉnhSuốiGià những cây chè cổ thụ ở Suối Giàng, tỉnh Yên Bái, luôn gắn liền với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực và nét văn hóa độc đáo, riêng biệt của đồng bào dân tộc Mông.

(Tổng biên tập:Kiến thức)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết