【vương quốc may mắn phat loc phat tai no hu】Thủ tướng tiếp Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Lào xây dựng đất nước

[Thời trang] thời gian:2023-12-04 01:44:33 nguồn:code game nổ hũ tác giả:Bách khoa toàn thư Nhấp chuột:118hạng hai
Chiều 26/4,ủtướngtiếpChủtịchỦybanTWMặttrậnLàoxâydựngđấtnướvương quốc may mắn phat loc phat tai no hu Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

(Tổng biên tập:tập trung)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết