ADMM+ đánh giá cao Việt Nam trong việc tổ chức CEPPP 2023

[tập trung] thời gian:2023-11-21 19:43:55 nguồn:code game nổ hũ tác giả:sự giải trí Nhấp chuột:52hạng hai
Đại diện các nước ADMM+ tham dự đánh giá cao công tác chuẩn bị,đánhgiácaoViệtNamtrongviệctổchứ tổ chức của Việt Nam cũng như những kết quả thu được thông qua chương trình CEPPP cho lực lượng chuẩn bị tham gia gìn giữ hòa bình.

(Tổng biên tập:khám phá)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết