【wynn slots】LHQ gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

[tập trung] thời gian:2023-12-09 09:29:47 nguồn:code game nổ hũ tác giả:khám phá Nhấp chuột:183hạng hai
ạnnhiệmvụcủaPháibộgìngiữhòabìnhtạwynn slotsMặc dù gia hạn nhiệm vụ nhưng Hội đồng Bảo an cho biết sẵn sàng xem xét các điều chỉnh về quy mô lực lượng UNMISS và các nhiệm vụ về xây dựng năng lực tùy thuộc các điều kiện an ninh trên thực địa.

(Tổng biên tập:Thời trang)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết