Lớp học về tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho các học viên Bỉ

[Bách khoa toàn thư] thời gian:2023-11-19 13:19:38 nguồn:code game nổ hũ tác giả:sự giải trí Nhấp chuột:49hạng hai
Các học viên nước ngoài lần đầu tiên được tiếp cận bài giảng về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tiêu đề "Hồ Chí Minh,ớphọcvềtưtưởngHồChíMinhdànhchocáchọcviênBỉ Lê-nin Đông Dương" do Phó Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Lê Vĩnh Thắng trực tiếp giảng dạy.

(Tổng biên tập:sự giải trí)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết