Việt Nam-Cuba thảo luận về lý luận và thực tiễn xây dựng CNXH

[Bách khoa toàn thư] thời gian:2023-10-23 14:15:19 nguồn:code game nổ hũ tác giả:tập trung Nhấp chuột:67hạng hai
Các đại biểu đã thảo luận về hoạt động của hai đảng,ệtNamCubathảoluậnvềlýluậnvàthựctiễnxâydự vai trò của Đảng trong sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội trong quá trình hoàn thiện các mô hình xây dựng CNXH phù hợp với đặc thù mỗi nước.

(Tổng biên tập:Điểm phát sóng)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết