【dafabet slot】Lào ra mắt cuốn sách về Đại sứ đặc mệnh đầu tiên của Việt Nam tại Lào

[Kiến thức] thời gian:2023-12-09 10:02:15 nguồn:code game nổ hũ tác giả:tập trung Nhấp chuột:53hạng hai
Với nhiều tư liệu quý giá lần đầu được công bố,àoramắtcuốnsáchvềĐạisứđặcmệnhđầutiêncủaViệtNamtạiLàdafabet slot cuốn sách góp phần giúp nhân dân Lào hiểu thêm các đóng góp quan trọng của Đại sứ Lê Văn Hiến, đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của Việt Nam tại Lào.

(Tổng biên tập:Thời gian rảnh rỗi)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết